Ytterdørene skal være låst

Det er ikke ønskelig at nødutgangene blir brukt som normal adkomstvei til borettslagets bygninger.

Styret har derfor besluttet at i Marta Korsets vei 1, Marta Korsets vei 3 og Husebytorget skal alle ytterdører på gateplanet holdes stengt (låst) for trafikk inn i byggene. Dette gjelder både hoveddører og branndører. 

I Marta Korsets vei 2 er det hoveddør og dørene mellom vindeltrapp og svalgangene i første og andre etasje som skal holdes låst for trafikk utenfra.

Denne instruksen gjelder ikke for Marta Korsets vei 4 som har en annerledes arrangert inngangssone.

Utviklet av Huseby Senior Residens BRL - Drevet av Webnode