Vedlikehold

Vedlikehold - Hvem har ansvaret for hva? - Jeg eller borettslaget?

Dette spørsmålet er utførlig besvart i "Lov om burettslag (burettslagslova" og gjengitt i borettslagets vedtekter.
Hovedregelen er at alt som er innefor leilighetenes fire vegger er den enkelte andelseiers ansvar.  Alt annet er å anse som fellesoråde der borettslaget v/(styret har ansvaret for vedlikeholdet.
Loven gir hjemmel for at borettslag med 2/3-flertall i generalforsamling kan fravike lovens bestemmelser i egne vedtekteter. Dette har eksempelvis Huseby Senior Residens BRL benyttet seg av når det gjelder filterbytte og vedlikehold av leilighetenes ventilasjonsanlegg der borettslaget av flere grunner har overført ansvaret fra den enkelte andelseier til borettslaget. 

Utviklet av Huseby Senior Residens BRL - Drevet av Webnode