Beis og beising

Ønsker du å beise terrassegulvet?


I så fall er det noe du må være oppmerksom på:

  • Du har lov til å beise gulvet på din egen private terrasse. Det er også tillatt å beise gulv som ligger på enden av svalganger med rekkverk som skille mellom terrasse og svalgang.
  • Du har imidlertid ikke lov til å beise gulvet på svalgangen selv om svalgangen på enkelte steder er bredere og utformet som terrasse. Uten rekkverk som skiller svalgang fra privat avgrenset terrasse er alt å betrakte som fellesområde.

Minst arbeid og godt resultat får du med terrassebeis som kun skal ha ett strøk, for eksempel "Jotun Trebitt Terrassebeis/lasyr". Gylden farge gir et fint resultat.

Selv om det selvfølgelig utvises forsiktighet under arbeidet, kan det vanskelig unngås at vasking av terrasser medfører søl av vaskevann til underliggende terrasser. Særlig er dette tilfelle for vasking som forarbeid til beising der underlaget må være grundig rengjort for å oppnå et godt resultat.
På denne bakgrunn vil styret oppfordre andelseiere, som skal rengjøre sin terrasse, om å varsle de andelseierne som kan bli berørt av vaskingen slik at disse kan ta sine forholdsregler.          

Utviklet av Huseby Senior Residens BRL - Drevet av Webnode