Vår nabo: Hovedbygningen på Huseby Gård

Om borettslaget

Huseby Senior Residens Borettslag
er et andelslag med formål å forvalte livsløpsboliger for eldre mennesker med tilknytning til Skedsmo kommune.

Borettslaget er tilknyttet DES-klubben i Skedsmo og bundet av DES-klubbens målsetning slik den kommer til uttrykk i klubbens vedtekter

DES-klubben tildeler andeler/leiligheter til klubbens medlemmer etter ansienitet.

Borettslaget gir andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom på Husebyjordet. 

Utviklet av Huseby Senior Residens BRL - Drevet av Webnode