Lading av el-kjøretøyer - regelverk og prismodell

Med ladbart kjøretøy forstår vi alle former for ladebare kjøretøyer, eksempelvis el-rullestol, el-scooter, ladbar hybrid og el-bil.

Bestillingsrutiner og vilkår for etablering av ladepunkt.

Tekniske rom, kabelbaner og garasjekjellerne hører til borettslagets fellesområde. Ingen andelseier har lov til selv eller ved innleid firma å utføre arbeid på fellesområdet.

Bestilling av ladepunkt skal alltid gå til borettslagets styre som vil innhente pristilbud på den ønskede leveransen fra Partner Elektro.
Partner Elektro vil fakturere andelseieren med den rabatten borettslaget har i sin serviceavtale.
I tillegg vil borettslaget v/BORI fakturere andelseieren for bruk av kabelbanen der det ikke er forhåndsinstallert kabel til parkeringsplassen.

Merknader:

For levering av ladepunkter til parkeringsplassene vil styret av hensyn til sikkerheten i garasjene praktisere de strengeste anbefalingene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Dette betyr blant annet at styret kun vil tillate lading av el-rulletol og el-scooter på vanlig stikkontakt (på fagspråket kalt Schuko).
For lading av el-bil og ladbar hybrid vil styret kreve type 2 stikkontakt og mode 3 vegglader.

Med styrets godkjenning kan andelseieren innhente tilbud og velge alternativ autorisert tilbyder.

Et praktisk kjøretøy for den som ikke lenger kjører bil og som ikke er så god til bens
Et praktisk kjøretøy for den som ikke lenger kjører bil og som ikke er så god til bens

Prismodell
Dette gjelder for andelseiere som ikke allerede har lagt fram ladekabel og betalt  for bruksrett til fremføringsveien/kabelbanen. 

Prismodellen består av 2 elementer:

1. Installasjon av automatsikring og kabel mellom el-måler og stikkontakt/lader på parkeringsplass.
Pris fastsettes etter avtale med Partner Elektro (eller alternativ leverandør) som også  fakturerer andelseieren.
2. Engangsprisen for bruksrett til kabelbanen mellom teknisk rom og parkeringsplass er (pr 15.juli 2017) kr 2.264,-. 
Pris etter denne dato vil bli justert med samme pris-indeks som for omsetting av leiligheter, og bli fakturert av borettslaget/BORI.