Lading av el-kjøretøyer - regelverk og prismodell

Med ladbart kjøretøy forstår vi alle former for ladebare kjøretøyer, eksempelvis el-rullestol, el-scooter, ladbar hybrid og el-bil.

Bestillingsrutiner og vilkår for etablering av ladepunkt.

Tekniske rom, kabelbaner og garasjekjellerne hører til borettslagets fellesområde. Ingen andelseier har lov til selv eller ved innleid firma å utføre arbeid på fellesområdet.

For bestilling av ladepunkt skal styret kontaktes. 

Installatøren som utfører installasjonen vil fakturere andelseieren direkte. 
I de tilfellene der det ikke er forhåndsinstallert kabel til parkeringsplassen, vil borettslaget v/BORI i tillegg fakturere andelseieren for bruk av kabelbanen 

Merknader:

For levering av ladepunkter til parkeringsplassene vil styret av hensyn til sikkerheten i garasjene praktisere de strengeste anbefalingene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Dette betyr blant annet at styret kun vil tillate lading av el-rulletol og el-scooter på vanlig stikkontakt (på fagspråket kalt Schuko).
For lading av el-bil og ladbar hybrid vil styret kreve type 2 stikkontakt og mode 3 vegglader.


Et praktisk kjøretøy for den som ikke lenger kjører bil og som ikke er så god til bens
Et praktisk kjøretøy for den som ikke lenger kjører bil og som ikke er så god til bens

Prismodell
Dette gjelder for andelseiere som ikke allerede har lagt fram ladekabel og betalt  for bruksrett til fremføringsveien/kabelbanen. 

Prismodellen består av 2 elementer:

1. Installasjon av 16A-automatsikring og kabel mellom el-måler og ladepunkt på parkeringsplass.
Pris fastsettes etter avtale mellom andelseier og utførende el-installatør som også fakturerer andelseieren.
2. Engangspris for bruksrett til kabelbanen mellom teknisk rom og parkeringsplass.
Opprinnelig pris pr 15.juli 2017 var kr 2.264,-. 
(pris pr 23.04.2022 er kr 2709.-)

Pris etter denne dato vil bli justert med samme pris-indeks* som for omsetting av leiligheter, og bli fakturert av borettslaget/BORI.
(Statistisk Sentralbyrås  "byggekostnadsindeks for boligblokk")


Utviklet av Huseby Senior Residens BRL - Drevet av Webnode