HUSEBY SENIOR RESIDENS


Kulturmandager i Felleslokalet                               Program våren 2020 

Om "Kulturmandager i felleslokalet" skriver Marit Strømsø at:

Etter å ha hatt månedlige sammenkomster med «Bokprat» i felleslokalet i ett år, ble vi før jul i 2018 oppfordret til å utvide virksomheten med både allsangkvelder og filmkvelder.

Allsangkveldene står Trygva Wasa for, mens filmene som vises på filmkveldene plukkes ut av interesserte deltagere for et halvår om gangen.

Vi har valgt å kalle tilbudet KULTURMANDAGER.

Programmet for Kulturmandagene lages for hvert semester og deles ut i alle postkasser, ved oppslag i postrommene, ved mail til beboerne, samt at programmet legges ut på borettslagets hjemmesider.

I tillegg sendes det ut en påminning pr. mail helgen før det aktuelle program.

Vi prøver å få til både Bokprat, Filmkveld og Allsangkveld hver måned.

Arrangementene foregår på mandager, Bokprat og Filmkveld fra kl 18-20, Allsang fra kl 17-18.30.

Deltagerne har gjerne med «noe til kaffen» og kveldene er åpne for alle beboere.

Bokprat består i at deltagerne utveksler inntrykk av bøker de har lest, eller at noen forteller om et forfatterskap eller leser høyt fra en bok. På Filmkveldene ser vi film sammen, og diskuterer filmen etterpå. Allsangkveldene har gjerne et annonsert tema, hvor Trygve synger, forteller litt om kveldens tema og leder allsang.

Kulturkveldene er godt besøkt (fra 7 til 18), men vi har alltid plass til flere!

På alle Kulturmandagene er det selvfølgelig anledning til å låne bøker fra vårt etterhvert rikholdige fellesbibliotek. (Ca 300 bøker) Utlån kan foretas hver gang lokalet er tilgjengelig. Det er basert på selvbetjening, hvor man skriver navnet sitt på et kort som finnes i hver bok. Dette kortet legges igjen når man låner boka og settes inn i boka igjen, når den leveres tilbake.

I 2019 har vi hatt 28 Kulturmandager og programmet for våren 2020 er delt ut.

Marit Strømsøe - Eva Michelsen - Trygve Wasa