Nye boligtakster fra 01.10.2017

På denne siden finner du leilighetenes opprinnelige priser regulert med konsumprisindeksen i perioden fra byggetrinn 1 (leilighetene 1 til 27) og byggetrinn 2 (leilighetene 28 til 73) ble ferdigstilt og fram til september 2017.
Som kjent skal leilighetene, etter vedtak i DES-klubbens generalforsamling 2017, reguleres med basis i byggekostnadsindeksen for boligblokk fra 1. oktober 2017.

Fordi byggetrinn 1 ble ferdigstilt i 2013 og byggetrinn 2 i 2015, er det ulike beregningsperioder for de 2 byggetrinnene.

Utviklet av Huseby Senior Residens BRL - Drevet av Webnode