Høsttakkefest 2015

Dette er bilder som ble tatt på høsttakkefesten i felleslokalet i oktober 2015