Verdt å vite 

Hvor kan jeg bestille ekstra nøkler?

Hvis du trenger ekstra nøkler til leiligheten kan du bestille dette hos  Turid Westin som har: 
telefon: 414 95 334 og
e-post: turid.westin@live.no

Nøkler til kjellerbod og postkasse kan du få slipt "på det åpne marked".

Vurderer du å bytte lås i ytterdøra?

Som sikkert alle våre andelseiere er kjent med, inngår leilighetene i byggetrinn 1 og 2 i hver sitt system for låsing av bygningenes ytterdører, samt leilighetenes ytterdører, dørene til garasjekjeller, bodseksjoner i garasjekjeller og tekniske rom. For deg som andelseier betyr dette at du har tilgang til alle disse lokalitetene med en og samme nøkkel.

Ingen andre andelseiere har tilgang til din leilighet, men det finnes en såkalt masternøkkel som gir tilgang til alle de nevnte dørene samt alle leilighetene.  I nødsfall, eksempelvis for brannvesen og andre nødetater og for å assistere andelseieren selv, kan masternøkkelen benyttes for tilgang til din leilighet.
Av ulike grunner kan det hende at andelseiere ikke ønsker å ha sin ytterdør med i borettslagets låsesystem. Selv om borettslaget vil fraråde en slik løsning på det sterkeste, kan ikke borettslaget forby andelseiere å sette inn sin egen sylinder i ytterdøras lås. Det er imidlertid borettslaget (ikke andelseieren) som eier døra. Den opprinnelige systemsylinderen må derfor tilbakeføres eller bekostes av den som eier andelen ved eierskifte.
I mellomtiden må du også ha systemnøkkelen for å beholde tilgangen til borettslagets fellesområder der denne nøkkelen benyttes. 

Ellers vil styret vise til borettslagets vedtekter der det i "Punkt 4.3 Borettslagets vedlikeholdsplikt" heter at: "Andelseierne skal gjøre boligen tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon og utskiftninger for dem styret utpeker".
Dette vil fremdeles ha gyldighet.  

Utleie av parkeringsplass

Begrenset til leietakere som er andelseiere i borettslaget (begge byggetrinn), kan den enkelte andelseier leie ut sin parkeringsplass i garasjeanlegget.
Det står partene fritt å bestemme leiebeløpets størrelse.
I 2013 måtte utleieren, som et utgangspunkt for beregning av en rimelig leiepris, ha kr 450,- pr måned for å dekke sine egne kostnader.

Utviklet av Huseby Senior Residens BRL - Drevet av Webnode