Eiendomsskatt 2017/18

Varsel om eiendomsskatt

Borettslaget er ilagt en eiendomsskatt på kr. 153.764,- for året 2018.
For en andelseier med en gjennomsnitts leilighet på 90 kvadratmeter betyr denne skatten en økning i felleskostnaden på kr. 175,- pr måned.
I tillegg får de 27 andelseierne i byggetrinn 1 et etterslep på eiendomsskatten for siste halvår 2017 på kr. 23.565,-. Dette skal fordeles på andelseierne med kr. 73,- pr måned som likt beløp for alle andelseierne.

Dette er betydelig mer enn hva beboerne ble forespeilet i styrets forhåndsvarsling den 27. juni i 2017. Årsaken til dette var at det vi den gangen hadde fått oppgitt som eiendomsskatten for byggetrinn 1 i 2017 viste seg å være eiendomsskatten for første halvår 2017. Konsekvensen av dette blir da at beløpet kr 23.565,- som styret antok ville bli eiendomsskatten også for hele året 2018,- i virkeligheten ble et etterslep for siste halvår 2017 mens den årlige eiendomsskatten for 2018 blir det dobbelte av dette beløpet. Slått sammen med eiendomsskatten for byggetrinn 2 og fordelt på alle andelseierne, blir dette kr 175,- pr måned for en leilighet på 90 kvm. I tillegg får altså byggetrinn 1 etterslepet på kr 73,- pr måned likt for alle leilighetene.
Vil du beregne hva eiendomsskatten blir for din leilighet kan du multiplisere antallet kvadratmeter uten desimal med faktoren 1,94. Eksempel: Hvis din leilighet er på 104,7 kvm vil eiendomsskatten bli kr 202,- pr måned (104 X 1,94 = 202,-).          

Utviklet av Huseby Senior Residens BRL - Drevet av Webnode