Måleravlesning

El-målere med automatisk avlesning

Borettslaget har fjernavlesning på sine el-målere. Det vil si at nettleverandøren Hafslund leser av målerne uten hjelp fra abonnentene. Vil du likevel følge med på strømforbruket ditt på din egen måler, finner du den i måler- og sikringsskapet i husets tekniske rom. Måleren ser ut som på illustrasjonen nedenfor.

Automatisk strømmåler

Utviklet av Huseby Senior Residens BRL - Drevet av Webnode