Styret 

Styret valgt for perioden 2020 - 2021 er fra venstre:
Eva Michelsen, 
Einar P. Vågen, Olaug Pettersen, Sven Andersen, Turid Westin, Arild Arildset og Per Egil Amble 


Navn                      Verv             Telefon            e-post
Arild Arildset          styreleder    958 19 972     a-arild@online.no
Einar Vågen           styremedl.   907 67 963     ein.vaa@online.no
Eva Michelsen       styremedl.   974 37 156      evabjoern@online.no
Olaug Pettersen   styremedl.   948 46 091       olaug.pettersen@online.no
Per Egil Amble      varamedl.     957 60 684     epea@online.no
Sven Andersen     varamedl.    977 64 852      sven.terje@live.no
Turid Westin          styremedl.   414 95 334       turid.westin@live.no

Om styrets arbeid: #

Følgende eksempler er hentet fra årsberetningen til generalforsamlingen 2017:

Det er i 2016 og til og med februar 2017 avholdt 14 ordinære og 1 ekstraordinært styremøte hvor til sammen 103 saker har vært behandlet. (Saker er definert som punkter på dagsorden der resultatet av saks-saksbehandlingen er protokollert i møtereferat)   

I 2016 er beboerne informert om til sammen 19 saker hvorav 13 saker er distribuert på papir gjennom "Husposten" og "Informasjon til beboerne" til alle andelseierne. 6 saker er distribuert på e-post til andelseiere som har e-postadresse og på papir til andelseiere som ikke har e-postadresse. Ved årsskifte 2016/2017 hadde 60 andelseiere e-postadresse.  

I månedsskiftet november/desember 2016 ble det, i overensstemmelse med Datatilsynets krav og anbefalinger, etablert inn- og utvendig videoovervåkning av inn/utkjøringen til/fra borettslagets 2 garasjeanlegg. 

Med virkning fra 1. januar 2017 fant styret det nødvendig å etablere en "øremerket" konto for årlig avsetning på kr 220.000,- til fremtidige større vedlikeholdsprosjekter. For en gjennomsnitts stor leilighet betyr dette en månedlig kostnad på kr 265,-.