Selvrensende vinduer

Vasking av "selvrensende" vinduer?
Styret har fra flere andelseiere fått opplyst at leilighetenes såkalte selvrensende vinduer ikke er så selvrensende likevel. Spesielt gjelder dette vinduer som er lite utsatt for regnvær som er en forutsetning for at selvrensingen skal fungere tilfredsstillende.

Selvrensende vinduer er benyttet for vinduer som ikke er tilgjengelige for vanlig vindusvask. Spørsmålet fra berørte andelseiere er følgelig dette: Hva gjør vi da?
Problemstillingen er at vindusvasken for disse vinduene betinger bruk av lift og dermed eksternt firma. Dette reiser i sin tur spørsmålet om det er berørte andelseiere eller fellesskapet/borettslaget som skal betale for dette?

Borettslagets vedtekter, som for øvrig er helt i samsvar med borettslagsloven på dette punktet, plasserer ansvaret for vedlikeholdet av vinduene på den enkelte andelseier. Dette betyr at styret ikke har hjemmel i vedtektene for å belaste borettslaget/fellesskapet med den aktuelle kostnaden selv om det skulle finnes argumenter som tilsier en slik kostnadsdeling.

Fordi vinduene ligger innenfor andelseiernes eget ansvarsområde har heller ikke styret vurdert spørsmålet om å reklamere på vinduene. På internett finner vi ingen leverandør som lover 100% selvrensing. Noen leverandører sier at en sjelden gang kan det være nødvendig å vaske disse vinduene med normalt, mildt vaskemiddel mens andre anbefaler spyling med rent vann fra hageslangen eller lignende.
Med forståelse fra berørte naboer kan enkelte vinduer kanskje spyles med hageslange tilkoplet borettslagets utevannskraner. Ved enkelte anledninger har berørte andelseiere gått sammen om å betale for vindusvask med bruk av lift. 

For spesialtilfeller:
Selv om det er den enkelte andelseier som har ansvaret for vask av leilighetens vinduer, er det borettslaget v/styret som har ansvaret for utseende på husenes fasader. Dersom vinduer av den aktuelle typen blir tilgriset av plutselige og ikke påregnelige hendelser, som for eksempel fugleskitt spredt utover vindusflaten, vil styret kunne ta ansvaret for å få dette rengjort. Dette ut fra den betraktningen at selv om andelseieren kan leve godt med fugleskitten på vinduet, kan ikke borettslaget leve med en slik fasade.

Utviklet av Huseby Senior Residens BRL - Drevet av Webnode