Gass og grilling

Har du eller har du planer om å anskaffe grill?

I så fall er det elektrisk- eller gassgrill som er alternativene du har å velge mellom.
På terrassene er det ikke tillatt å benytte engangs- eller kullgrill.
Grilling på fellesområdet er ikke tillatt uten styrets tillatelse.
Generelt gjelder at grilling skal skje under kontinuerlig tilsyn og til minst mulig sjenanse for naboer med hensyn til røk og stekeos. 
For bruk av gassgrill og oppbevaring av gass gjelder det bestemte regler som er gitt av "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap" (DSB).
Styret forutsetter at du som grillmester vil opptre ansvarlig og følge anvisningene som er gitt av produsenten av gassgrillen og av "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap" (DSB).
Nedenfor finner du "Gassvettreglene" som er utgit av Norsk Brannvernforening, og som inneholder alt du bør vite hvis du har eller tenker på å anskaffe gassgrill.  Her skal vi bare presisere at: Gassen aldri må oppbevares i kjelleren/garasjen/boden eller inne i leiligheten. Den kan imidlertid oppbevares i uteboden på terrassen både sommer og vinter. 

Norsk brannvernforening har gitt disse viktige "grillvettreglene" for bruk av gassgrill:

 • Plasser aldri gassbeholdere i kjelleren eller i andre rom under bakken.
 • Sørg for at gassbeholderen står oppreist og ikke blir utsatt for sterk varme eller sterk sol.
  Sett gassbeholderen utenfor grillen, så kan du lett stenge av gassen.
 • Vær på vakt mot lekkasjer. Åpen ild, røyking eller en elektrisk gnist kan tenne på gassen slik at den eksploderer.
 • Sjekk slange og koblinger for lekkasjer jevnlig. Dette gjør du ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen vil det danne seg såpebobler der lekkasjen er.
 • Bruk bare slanger som er egnet for bruk til gass. Skift sprukne eller ødelagte slanger med en gang. Det er ikke lov til å bruke slanger som er lengre enn 1,5 meter. Bruk slangeklemmer for å feste slangen.
 • Hold alltid en tent fyrstikk klar når du åpner for gassen. Steng for gassen når du ikke skal bruke den. Ta også av regulatoren hvis det er lenge til du skal bruke gass igjen.
 • Hvis det begynner å brenne i nærheten av gassbeholderen, steng for gassen ved å vippe over knappen på toppen av regulatoren. Hvis det er forsvarlig bør du også flytte beholderen vekk fra brannen.
 • Sørg for at gassapparatet og beholderen er i god stand. Ikke prøv å reparere skader på gassbeholderen selv. Overlat til propanforhandleren å gjøre kontroll og eventuelt vedlikehold av gassapparater og gassanlegg.
 • Les bruksanvisningen nøye før du tar gassapparater og gassanlegg i bruk. Spør forhandleren hvis du er i tvil om noe.

Utviklet av Huseby Senior Residens BRL - Drevet av Webnode