Aktivitetskomiteen

Fra venstre ser vi Per Arne, Olaug, Solveig og Sigurd
Fra venstre ser vi Per Arne, Olaug, Solveig og Sigurd

Medlemmer:      Telefon          E-post

Sigurd Løland        922 06 006     sigu-loe@online.no

Solveig Vågen    412 77 744     sol.vaa@online.no

Olaug Pettersen 948 46 091  
olaug.pettersen@online.no 

Per Arne Grønlie 975 74 554   per.rag@getmail.no

Utviklet av Huseby Senior Residens BRL - Drevet av Webnode