Nyheter

Borettslagets hjemmeside er ikke oppdatert

I påvente av ny web-redaktør blir ikke hjemmesiden oppdatert.

Henvendelser til borettslaget kan rettes til 
Styreleder Else Krokan, tlf 924 07 627, e-post: elkrok@online.no
Sekretær Olaug Pettersen tlf 948 46 091, e-post: olaug.pettersen@online.no
                     

                   ______________                   

Midlertidige regler for leie av fellesrom og hybel

Midlertidige regler for leie av fellesrom og hybel i tråd med helsemyndighetenes påbud og anbefalinger for smittevern under Koronapandemien finner du på knappen nedenfor.

__________________

Reguleringsarbeidet med Skedsmokorset Øst

Til Norconsult som arbeider med områdeplanen og til Skedsmo kommune som oppdragsgiver har Einar Vågen på vegne av styret skrevet denne uttalelsen til reguleringsarbeidet med Skedsmokorset Øst.

Uttalelsen som er undertegnet av styrelederen ble sendt den 5. november 2019.

_______________

Personvern


I følge EU-lovgivningen om elektronisk kommunikasjon, som vi i Norge må forholde oss til, skal alle besøkende på et nettsted ha tilgang til informasjon om nettstedets personvern og nettstedets bruk av informasjonskapsler
(eng. cookies).  Les mer ....

__________

____________

Vask av terrasser

Selv om det selvfølgelig utvises forsiktighet under arbeidet, kan det vanskelig unngås at vasking av terrasser medfører søl av vaskevann til underliggende terrasser. Særlig er dette tilfelle for vasking som forarbeid til beising der underlaget må være grundig rengjort for å oppnå et godt resultat. 

På denne bakgrunn vil styret oppfordre andelseiere, som skal rengjøre sin terrasse, om å varsle de andelseierne som kan bli berørt av vaskingen slik at disse kan ta sine forholdsregler.

Se også Beis og beising

_________   

Hjelp med "småting"

For eldre mennesker som bor i egen leilighet kan det oppstå praktiske problemer som er uløselige for beboerne, men som kan være enkle å løse for en hendig vaktmester. Les mer

____________

Ikke bytt låssylinder i ytterdøra

Styret vil på det sterkeste fraråde andelseiere mot å bytte sylinder i låsen på sine ytterdører.  Les mer .....

____________

NEAS Teknisk Drift har byttet navn

Ikke lenge etter at "NEAS Teknisk Drift A/S" overtok virksomheten fra "BORI Drift og Eiendomsservice AS", bytter NEAS fra 1. februar navn til "Toma Eiendomsdrift A/S".
Det eneste du i første omgang vil merke til dette er at det dukker opp biler merket med "Toma Eiendom" i borettslaget.
Tjenestetilbudet, kontaktpersoner og kontaktinformasjon blir som for nåværende NEAS inntil annet blir bestemt og kunngjort.

Denne informasjonen finner du på denne lenken eller på "Vaktmestertjenester" i hovedmenyen.

                                                               ___________

Varsel om eiendomsskatt fra 1. januar 2018

Hei alle beboere.

Fordi prisendringer som regel gjøres gjeldene fra 1. januar i det aktuelle året, og fordi prisendringer alltid betyr prisøkninger når det gjelder felleskostnaden, må disse endringene varsles senest 1. desember i det foregående året, det vil si i tiden rundt første søndag i advent.
Styret skulle svært gjerne hatt en hyggeligere nyhet enn "varsel om eiendomsskatt" å bidra med til årets julestemning, men når første søndag i advent og varslingsfrist for prisendringer faller så ubehagelig sammen i tid, kan det vanskelig unngås.
Noen vil kanskje innvende at vi kunne varslet dette tidligere, men så enkelt er det heller ikke. Endringene i felleskostnaden er ikke fastsatt før budsjettet for neste år er ferdigbehandlet, og det skjer så sent på året at det er vanskelig nok å holde varslingsfristen 1. desember.

Vi kommer derfor ikke utenom å varsle at:

Borettslaget er ilagt en eiendomsskatt på kr. 153.764,- for året 2018.
For en andelseier med en gjennomsnitts leilighet på 90 kvadratmeter betyr denne skatten en økning i felleskostnaden på kr. 175,- pr måned.
I tillegg får de 27 andelseierne i byggetrinn 1 et etterslep på eiendomsskatten for siste halvår 2017 på kr. 23.565,-. Dette skal fordeles på andelseierne med kr. 73,- pr måned som likt beløp for alle andelseierne.

Dette er betydelig mer enn hva beboerne ble forespeilet i styrets forhåndsvarsling den 27. juni i 2017. Årsaken til dette var at det vi den gangen hadde fått oppgitt som eiendomsskatten for byggetrinn 1 i 2017 viste seg å være eiendomsskatten for første halvår 2017. Konsekvensen av dette blir da at beløpet kr 23.565,- som styret antok ville bli eiendomsskatten også for hele året 2018,- i virkeligheten ble et etterslep for siste halvår 2017 mens den årlige eiendomsskatten for 2018 blir det dobbelte av dette beløpet. Slått sammen med eiendomsskatten for byggetrinn 2 og fordelt på alle andelseierne, blir dette kr 175,- pr måned for en leilighet på 90 kvm. I tillegg får altså byggetrinn 1 etterslepet på kr 73,- pr måned likt for alle leilighetene.
Vil du beregne hva eiendomsskatten blir for din leilighet kan du multiplisere antallet kvadratmeter uten desimal med faktoren 1,94. Eksempel: Hvis din leilighet er på 104,7 kvm vil eiendomsskatten bli kr 202,- pr måned (104 X 1,94 = 202,-).           

                                        ________                                           

GENERELLE OPPLYSNINGER

Huseby Senior Residens
borettslag ble stiftet
14/06/2013 med 
org.­nr. 912 111 024

Borettslaget er tilsluttet
Des-klubben i Lillestrøm.

Postadresse:
Postboks 323,
2001 Lillestrøm

Besøksadresse:
Husebyjordet 4
Skedsmokorset

Kontaktinfo


Webansvarlig: 
Harald Pedersen
har-ped@online.no

Utviklet av Huseby Senior Residens BRL - Drevet av Webnode